CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9

15:03 - 18/05/2024

(Chinhphu.vn) - Dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường vào sáng ngày 18/5.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp phiên bế mạc tại Hội trường vào sáng ngày 18/5 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Buổi sáng ngày 18/5, Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Hội nghị.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.

Một số hình ảnh phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 3.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 4.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 6.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 7.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 8.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 9.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9- Ảnh 10.