CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

CHÍNH SÁCH MỚI: Xếp lương với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

06:51 | 10/05/2024

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 02/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

}