UBND tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các khoản thu, mức thu ngoài học phí với các cơ sở giáo dục công lập

25/09/2023 14:22

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các khoản thu, mức thu ngoài học phí với các cơ sở giáo dục công lập  - Ảnh 1.

Các khoản thu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân trên địa bàn, phục vụ trực tiếp cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo đó, chỉ được thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên cơ sở dự toán chi phí được sự thỏa thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh bằng văn bản về các khoản thu, mức thu, nội dung chi trên tinh thần tự nguyện; có sự thống nhất của Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Bảo đảm dân chủ, công khai minh bạch: Quá trình tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2020/TT BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Các khoản thu phải phục vụ trực tiếp cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh

Các khoản thu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân trên địa bàn, phục vụ trực tiếp cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh. Ngoài các khoản thu theo quy định tại Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND, cơ sở giáo dục, giáo viên không được thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác (các loại quỹ Đoàn, Hội, Đội và đoàn thể khác: thu theo điều lệ và quy định của Đoàn, Hội, Đội và đoàn thể đó).

Nội dung chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập quy định mức tối đa. Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, hè) Chi cho giáo viên trực tiếp dạy 75%; chi cho cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động phục vụ không quá 15%; mua sắm đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tối thiểu 10%.

Trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính (cha mẹ trẻ, học sinh có nhu cầu) 75%; chi cho cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động phục vụ không quá 15%; mua sắm đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tối thiểu 10%. 

Làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non với giáo viên trong nước (cha mẹ trẻ có nhu cầu), chi cho giáo viên trực tiếp dạy 75%; chi cho cán bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ không quá 15%; mua sắm đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tối thiểu 10%.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao, chi cho giáo viên trực tiếp dạy 75%; chi cho cán bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ không quá 15%; mua sắm đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tối thiểu 10%. 

Thuê người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học 2 buổi/ngày, chi trả tiền công phục vụ, các chế độ BHXH, BHYT bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. Chi tối thiểu 85% cho giáo viên trực tiếp trông trưa trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Chi tối đa 15% cho công tác quản lý (chi cho kế toán, thủ quỹ; chi cho bộ phận quản lý nhưng không vượt quá mức tiền công giáo viên trực tiếp trông trưa có mức cao nhất tại đơn vị). 

Chi mua nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ học sinh uống hàng ngày ở trường; mua dụng cụ, vật tư phục vụ uống nước; Chi mua nước sạch dùng để nấu (nếu có), mua dụng cụ, vật tư; tiền công người nấu và phục vụ nước uống tới học sinh; Chi mua nước, công vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống, kiểm định chất lượng nước sau khi sửa chữa. Hoạt động tham quan, trải nghiệm các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động tham quan, trải nghiệm, thống nhất với cha mẹ học sinh về nội dung hoạt động và xây dựng dự toán thu, chi. Nội dung hoạt động phải đảm bảo tính giáo dục, thiết thực, hiệu quả. Cơ sở giáo dục xác định mức thu, đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, thỏa thuận với phụ huynh học sinh về mức thu, nội dung chi trên tinh thần dân chủ và tự nguyện; thực hiện thu, chi đúng mục đích, công khai, minh bạch...; 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí thu theo đúng quy định 

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập.

 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc biết, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí thu theo đúng quy định tại các cơ sở giáo dục công lập trong toàn ngành; có biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở giáo dục công lập có hành vi vi phạm. 

Tổng hợp tình hình thu các khoản dịch vụ, quản lý, sử dụng các khoản kinh phí theo quy định tại các cơ sở giáo dục công lập trong toàn ngành, báo cáo UBND tỉnh khi kết thúc năm học; tổng hợp kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định. Sở Tài chính tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở giáo dục công lập có hành vi vi phạm.

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Trước đó, ngày 13/7/2023, HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND  quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng:

TT

Danh mục các khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu tối đa đối với từng đối tượng

(đồng)

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông, GDTX cấp THPT

1

Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, hè)

Trẻ/buổi

18.000

Không

Không

Không

2

Dịch vụ trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính (trước giờ học buổi sáng, sau giờ học buổi chiều và không áp dụng đối với học sinh trường nội trú, phổ thông dân tộc bán trú)

Trẻ, học sinh/giờ

4.000

4.000

Không

Không

3

Dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa

3.1

Làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non với giáo viên trong nước

Trẻ/hoạt động

9.000

Không

Không

Không

3.2

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao

Trẻ, học sinh/buổi

21.000

21.000

21.000

21.000

3.3

Hoạt động tham quan, trải nghiệm

Trẻ, học sinh/buổi

Theo thỏa thuận

4

Phô tô đề kiểm tra, khảo sát, thi thử, tài liệu ôn tập

Học sinh /năm học

Không

Theo thực tế

5

Dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa

5.1

Tiền ăn trưa

Trẻ, học sinh/ngày

Theo thỏa thuận

5.2

Thuê người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học 2 buổi/ngày (đối với trường có tổ chức nấu ăn)

Trẻ, học sinh/tháng

100.000

100.000

100.000

100.000

5.3

Quản lý trẻ, học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường

Trẻ, học sinh/tháng

86.000

75.000

Không

Không

6

Tiền nước uống: Nước đun sôi hoặc nước tinh khiết

Trẻ, học sinh/tháng

7.000

7.000

10.000

10.000

7

Sử dụng điều hòa trong lớp học

Trẻ, học sinh/tháng

Theo thỏa thuận

8

Đồng phục học sinh

Trẻ, học sinh/năm

Theo thỏa thuận

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp xã hội,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp xã hội,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi