CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT bằng 0,7 hệ số lương cơ sở

12:59 | 06/06/2024

(Chinhphu.vn) - Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,7; 0,65; 0,6 hệ số lương cơ sở/người/tháng.

}