Đề nghị thay đổi hình thức kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự; yêu cầu thanh tra, xử lý về mặt chính quyền

12/05/2024 10:20

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét thay đổi hình thức kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Đề nghị xem xét thay đổi hình thức kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (Khóa IV) vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 36, xem xét một số nội dung liên quan đến công tác kỷ luật tổ chức, đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng của Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét thay đổi hình thức kỷ luật đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam theo thẩm quyền. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam chỉ đạo tổ chức thanh tra về việc xét, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Thông báo số 68A/TB-UBND, ngày 24/12/2015 của UBND xã Hàm Kiệm về niêm yết công khai kết quả hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (là thông báo được ký hợp thức hóa).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu xử lý về mặt chính quyền đối với Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam.

Xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.

Đồng thời xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức Đảng còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra nắm vững thực hiện đảm bảo quy định.

Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiên cứu, thực hiện nghiêm việc thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định và tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy các các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở để thực hiện đúng quy định: các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát phải đúng quy định thời gian khắc phục hạn chế, thiếu sót để theo dõi việc thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy trình, quy định.

Tăng cường nắm tình hình, khảo sát nắm bắt thông tin để kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, chương trình, kế hoạch đề ra.

Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Thực hiện việc ghi sổ nhật ký các đoàn kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác quán triệt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm chắc và thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, qua đó sớm phát hiện và kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên; chú ý việc chuyển đơn, thư tố cáo đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định.

Thực hiện và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các tổ chức đảng thực hiện đầy đủ quy trình về công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh thực hiện và quan tâm hướng dẫn cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi