Tags: tuyển sinh 2024

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm 13 trường Quân đội

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm 13 trường Quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - 13 học viện, trường Quân đội đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (PT 301, PT 303, PT 401, PT 408).

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn các chương trình đào tạo đại học chính quy của phương thức Xét tuyển sớm.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện năm 2024, diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ trung học phổ thông, điểm SAT và điểm đánh giá năng lực.

TUYỂN SINH năm 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TUYỂN SINH năm 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điều kiện xét tuyển thẳng và điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo các diện XTT1, XTT2, XTT3 năm 2024; điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển dựa kết quả thi đánh giá năng lực.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM)

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM)

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học khoa học Sức khỏe, ĐHQG TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học khoa học Sức khỏe, ĐHQG TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Khoa Y), Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện các phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024, phương thức xét tuyển kết hợp - Nhóm 1, 2.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thắng ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 đại học chính quy.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Giao thông vận tải

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Giao thông vận tải

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Ngoại giao

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Ngoại giao

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng đạt đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm dựa trên kết quả học bạ vào đại học hệ chính quy.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm Đại học Đà Nẵng theo 2 phương thức

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm Đại học Đà Nẵng theo 2 phương thức

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024, đợt xét tuyển sớm; điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm Trường Đại học Phenikaa

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn trúng tuyển sớm Trường Đại học Phenikaa

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa (PKA) công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển sớm hệ Đại học chính quy năm 2024

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Cần Thơ

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Cần Thơ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm xét tuyển sớm theo phương thức xét điểm học bạ THPT vào Đại học chính quy từ 18 đến 29,6 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Thương mại năm 2024

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Thương mại năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm của 4 phương thức.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp và phương thức đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT đại học chính quy năm 2024 (trừ tốt nghiệp trung học phổ thông).

TUYỂN SINH năm 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

TUYỂN SINH năm 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 2, 4, 5, 6).

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) công bố điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Ngoại thương

TUYỂN SINH 2024: Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Ngoại thương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương thông qua ngưỡng điểm đáp ứng điều kiện hồ sơ xét trúng tuyển cho 3 phương thức xét tuyển năm 2024.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2024

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo Kết quả xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ).

TUYỂN SINH 2024: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội

TUYỂN SINH 2024: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5/2024, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành văn bản số 2358/ĐA-ĐHQGHN về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của ĐHQGHN. Theo đó, năm 2024, ĐHQGHN tuyển sinh 18.000 chỉ tiêu cho 148 ngành/chương trình đào tạo.

Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}