CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xem xét, đề xuất sửa đổi quy định về tuổi phục vụ tại ngũ, phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan quân đội

08:05 | 18/01/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cho phù hợp, trong đó có tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

}