Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra của Quân ủy Trung ương đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công.

Kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công tập trung vào công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng. Đối với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công, kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Binh chủng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương- Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Đây là đợt kiểm tra theo kế hoạch của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong nhiệm kỳ. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có), qua đó kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công và các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm, nắm chắc kế hoạch, nội dung kiểm tra; chủ động triển khai và phân công làm tốt công tác chuẩn bị, trọng tâm là chuẩn bị báo cáo tập thể, cá nhân được kiểm tra; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, không né tránh hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy theo các nội dung được kiểm tra.

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương- Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Binh chủng Đặc công.

Đối với các thành viên trong đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc kiểm tra khách quan, toàn diện, nghiêm túc, thẳng thắn, chân thực.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc từ ngày 15/4 đến 3/5. Thời gian kiểm tra kết quả các mặt công tác đối với các tập thể, cá nhân tính từ 1/1/2021 đến 31/3/2024.