Thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, luân phiên công chức làm công tác kiểm soát chi

12/02/2023 18:59

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong nghiêm cấm công chức yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài quy định.

Thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, luân phiên công chức làm công tác kiểm soát chi; nghiêm cấm công chức kho bạc yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài quy định - Ảnh 1.

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Thường xuyên cập nhật chính sách, chế độ mới để thực hiện công việc thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh thành phố chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN và quy định về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của KBNN đối với tất cả các nguồn vốn được giao quản lý đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN;

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN;

Chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do;

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định);

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị này.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi. 

Trường hợp phát hiện các cá nhân đơn vị KBNN thực hiện không đúng quy định, có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch thì xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, luân phiên đối với công chức lãnh đạo và chuyên viên làm công tác kiểm soát chi theo quy định;

Tổng giám đốc KBNN cũng giao Văn phòng KBNN phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đo lường sự hài lòng của khách hàng 2 lần trong 1 năm, thời gian thực hiện vào cuối quý I và quý III hàng năm. 

Căn cứ vào kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng, kho bạc đề xuất xử lý kịp thời các đơn vị yếu kém và đánh giá, xếp loại công chức, người đứng đầu đơn vị.

KBNN cho biết, việc ban hành chỉ thị này nhằm để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi