CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về công tác tổ chức, nhân sự

20:26 - 02/04/2023

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn nhân sự các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An; kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM; phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh,....

QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về tổ chức, nhân sự - Ảnh 1.

Trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Phê chuẩn ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Tại Quyết định số 332/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Tại Quyết định số 331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phong, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 31/3/2023 về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Cụ thể, kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo Công văn số 11156/VPCP-TCCV ngày 6/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ), kể từ ngày 1/4/2023 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Ủy ban nhân dân TPHCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Theo đó, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 về nhân sự tại Quyết định số 596/QĐ-TTg, ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế như sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.

Ba Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.
Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế có các chức năng và nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế.

Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Thiếu tướng Trần Văn Kình nghỉ hưu từ ngày 1/4/2023

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2023.

Theo Quyết định số 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2023.

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành nghỉ hưu từ ngày 1/5/2023

Liên quan đến công tác cán bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành nghỉ hưu. Theo quyết định, ông Dương Quang Thành nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2023.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và 7 Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Cụ thể, tại Quyết định số 310/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh Tranh Quốc gia - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tại Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các ông, bà sau kiêm giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:

1- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

2- Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương;

3- Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

4- Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

5- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

6- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

7- Bà Hồ Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023. 

Phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Phúc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Phê chuẩn ông Huỳnh Văn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Tại Quyết định số 292/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Tâm Anh tại tỉnh Long An theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.