Kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, cảnh cáo nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư huyện

28/05/2024 13:44

(Chinhphu.vn) - Kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016; kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, cảnh cáo nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư huyện- Ảnh 1.

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 25/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Đình Cự do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

* Tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Đình Cự.

Ngày 9/4, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Đình Cự, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng./. 

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND huyện; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành của huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện. 

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng quyết định kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa bàn huyện. 

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cũng thi hành kỷ luật khiển trách ông Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới).

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí cùng chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đoàn Thanh Lộc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của UBND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông ông Lộc có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, khai thác bến đò, đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính. 

Vi phạm, khuyết điểm của ông Đoàn Thanh Lộc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kết luận: Ông Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới; ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tịnh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới có khuyết điểm vi phạm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu ông Võ Nguyên Nam và ông Nguyễn Hồng Đức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu ông Cù Minh Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 8/2021 đến nay) kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Với vai trò người đứng đầu UBND huyện ông Cù Minh Trọng đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước nhưng có xem xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Trung Lập, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trần Thị Yến Châu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016, nguyên Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới.

Đồng thời kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thanh Phong, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo kết luận, các đảng viên trên đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi; từ 17-26/7 sẽ nhận đơn phúc khảo...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi