CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Nội vụ thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

06:58 - 06/08/2023

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Bình Thuận.

Bộ Nội vụ thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý - Ảnh 1.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý - Ảnh 2.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt công bố quyết định thanh tra

Thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại UBND tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 466/QĐ-TTBNV ngày 25/7/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại UBND tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Bông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023.

Thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi công bố