CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ 1/2/2024, Bắc Giang có thị xã mới

15:26 - 02/02/2024

(Chinhphu.vn) - Thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Từ 1/2/2024, Bắc Giang có thị xã mới- Ảnh 1.

Thị xã Việt Yên giáp thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Thị xã Việt Yên giáp thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành lập 9 phường thuộc thị xã Việt Yên.

Sau khi thành lập, thị xã Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường: Bích Động, Hồng Thái, Nếnh, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Tự Lạn, Vân Trung và 8 xã: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến.

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 19 phường và 15 thị trấn.

Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Từ 1/2/2024, Bắc Giang có thị xã mới- Ảnh 2.