Rà soát các dự án phát triển nhà ở gia đình quân nhân đang vướng mắc không triển khai được

03/07/2024 11:09

(Chinhphu.vn) - Rà soát các dự án phát triển nhà ở gia đình quân nhân đang vướng mắc không triển khai được, có thể đề xuất chuyển sang dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng.

Nội dung trên tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Bộ Quốc phòng đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến.

  Cũng theo dự thảo Thông tư, Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Cục Doanh trại/TCHC và cơ quan chức năng thuộc quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổng hợp nhu cầu nhà ở cán bộ, nhân viên báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp trong kế hoạch phát triển nhà cấp tỉnh.

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định chủ trương đầu tư nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng. 

  Cục Tài chính/BQP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng hưóng dẫn các cơ quan, đơn vị xác nhận điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng. 

Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

 Cục Kế hoạch và Đầu tư BQP tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

 Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Tư lệnh các Quân khu chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Tổng cục Hậu cần làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh (nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng) theo đề xuất của Bộ Quốc phòng.

 Tổng hợp nhu cầu nhà ở cán bộ, nhân viên theo cấp tỉnh gửi về Tổng cục Hậu cần (qua Cục Doanh trại/TCHC) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng gửi  UBND cấp tỉnh để tổng hợp trong kế hoạch phát triển nhà cấp tỉnh 

 Tổng hợp xác nhận đối tượng và quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trong đơn vị.  

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi