CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy hoạch điện VIII: Hạn chót triển khai 5 dự án nhiệt điện than chậm tiến độ

09:20 - 17/05/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu thời hạn triển khai 5 dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông, thu xếp vốn.

Đến tháng 6/2024 mà không triển khai được thì phải xem xét chấm dứt

Cụ thể, 5 dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông thu xếp vốn gồm: 

1- Nhiệt điện Công Thanh, công suất 600 MW; 

2- Nhà máy nhiệt điện Nam Định, công suất 1200 MW;

3- Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, công suất 1320 MW; 

4- Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân III, công suất 1980 MW; 

5- Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II, công suất 2120 MW.

5 dự án nhiệt điện trên đều giai đoạn 2021 - 2030.

Quy hoạch nêu rõ, Bộ Công Thương làm việc với các nhà đầu tư các dự án nêu trên, cho phép kéo dài đến tháng 6/2024 mà không triển khai được thì phải xem xét chấm dứt theo quy định của pháp luật.

 Danh mục các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than đang xây dựng

TT

Dự án

Công suất (MW)

Giai đoạn

Ghi chú

1

NMNĐ Na Dương II

110

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh

2

NMNĐ An Khánh - Bắc Giang

650

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh

3

NMNĐ Vũng Áng II

1330

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh

4

NMNĐ Quảng Trạch I

1403

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh, EVN đã đấu thầu EPC

5

NMNĐ Vân Phong I

1432

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh

6

NMNĐ Long Phú I

1200

2021-2030

Đã có trong QHĐVII điều chỉnh


Theo cơ cấu nguồn điện, đến năm 2030, nhiệt điện than 30.127 MW (20,0%), trừ 5 dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông thu xếp vốn nêu trên; đến 2050,  nhiệt điện than 0 MW (0%), không còn sử dụng than để phát điện.