CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

10:52 - 25/07/2023

(Chinhphu.vn) - Quy định 114/QĐ-TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ, trong đó quy định xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định mới về xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Bộ Chính trị nêu rõ trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên là phải báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng hồ sơ lý lịch và kê khai trung thực tài sản, thu nhập.

Cán bộ, đảng viên tự giác không ứng cử, không nhận đề cử, quy hoạch, bổ nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm, khen thưởng, chế độ, chính sách nếu bản thân thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, uy tín, năng lực, sức khỏe.

Bộ Chính trị cũng nghiêm cấm việc trực tiếp hoặc thông qua người khác, phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để lan truyền thông tin không đúng sự thật, tố cáo sai sự thật nhằm đề cao bản thân, hạ thấp uy tín người khác trong công tác cán bộ.

 Xem xét miễn nhiệm cán bộ bị cảnh cáo vì vi phạm kiểm soát quyền lực 

Về xử lý trách nhiệm khi vi phạm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, theo Bộ Chính trị, tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định này sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Cụ thể, với hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, áp dụng một số biện pháp xử lý.

Với cán bộ bị kỷ luật khiển trách, sau thời hạn ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

Cán bộ bị cảnh cáo cũng sẽ bị xem xét miễn nhiệm. Bên cạnh đó, sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ bị kỷ luật, cán bộ này mới được xem xét quy hoạch.

Trường hợp cán bộ bị kỷ luật cách chức, Bộ Chính trị quy định sau thời hạn ít nhất 60 tháng mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

Tất cả những trường hợp trên khi được xem xét, quy hoạch lại, sẽ không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

Với mức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, cán bộ sẽ bị đề cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ có kết luận vi phạm, Bộ Chính trị nêu rõ sẽ chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.