CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

20:25 - 02/03/2023

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Quốc hội bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông cáo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV cho biết, sáng 2/3/2023, Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026).

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức.

Đúng 8 giờ, Quốc hội làm lễ chào cờ, thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nguyện sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 6.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV với kết quả 487/488 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 98,38%).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Vào lúc 10 giờ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức Tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào. Lễ Tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu nhậm chức.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch  nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV./.

HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 9.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG - Ảnh 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG - Ảnh 11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG - Ảnh 12.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MTTQ VIỆT NAM CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG - Ảnh 13.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng.

Quốc hội họp bất thường bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 10.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đồ họa Quochoi.vn