CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026

18:00 - 02/03/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Ảnh 1.

Quốc hội tiến hành bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh TTXVN

Sáng 2/3/2023, Quốc hội khóa XV họp Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BẦU ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Ảnh 2.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh TTXVN

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Ảnh 3.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Ảnh 6.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đồ họa Quochoi.vn

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH BẦU NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng 02/03 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. Ảnh TTXVN

Chiều 01/03, theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 2.

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong sáng 02/03/2023 tại Nhà Quốc hội.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 2.

Theo chương trình, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ - 11 giờ ngày 02/03.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 4.

Cổng TTĐT Quốc hội cho biết, dự kiến chương trình kỳ họp như sau:

Từ 08 giờ 00: Quốc hội họp riêng

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 4.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 7.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành phiên họp.

- Cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội về công tác nhân sự.

- Thảo luận ở Đoàn về công tác nhân sự.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 5.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu nhân sự.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội quyết định công tác nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 6.

(Ban kiểm phiếu làm việc)

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết về công tác nhân sự.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 7.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự.

- Nhân sự được bầu tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 8.

QUỐC HỘI KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CHỦ TỊCH NƯỚC - Ảnh 12.