In bài viết

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc quản lý, giáo dục, thi hành kỷ luật đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7

15:21 - 21/05/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và thi hành kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc quản lý, giáo dục, thi hành kỷ luật đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7- Ảnh 1.

Tuyên truyền không tảo hôn và hạn chế sinh con thứ 3 trở lên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đảng ủy cơ sở tại Bát Xát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa có Thông báo Kết luận kỳ họp thứ 36, trong đó có nội dung xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát, Bảo Yên và Thị ủy Sa Pa. Kèm theo Kết luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục, thi hành kỷ luật đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7

Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát, ngoài các điểm tích cực, hạn chế được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai chỉ ra là: Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm của một số đảng ủy cơ sở chưa bổ sung chủ thể là Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định. 

Một số Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Một số chi bộ thôn chưa thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên thuộc quyền quản lý, còn lúng túng trong việc chọn nội dung kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Pa Cheo, Chi bộ thôn Tà Lẻng thuộc Đảng bộ xã Pa Cheo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và thi hành kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát, điểm hạn chế được chỉ ra là chưa kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát chủ động giám sát chuyên đề, nắm tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong một số lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, việc quản lý sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng, việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh nội trú, bán trú.

Chủ động tham mưu kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ngoài những điểm tích cực, điểm hạn chế là một số cuộc kiểm tra xác định đối tượng kiểm tra chưa đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Một số hồ sơ kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu báo cáo khắc phục sửa chữa khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên, điểm hạn chế là chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện các vụ việc xảy ra trên địa bàn ở các lĩnh vực nhạy cảm, nguy cơ xảy ra sai phạm cao như việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; lĩnh vực quản lý đất đai... 

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và chủ động thực hiện quy định về tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung phát triển thị xã Sa Pa

Đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy điểm hạn chế là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có lúc, có việc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; có nơi đã xảy ra vi phạm trong việc quản lý đầu tư, xây dựng, thanh toán vốn.

Tổng số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành còn thấp so với mục tiêu sau khi đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới (đạt 133 tiêu chí) đạt 13,3 tiêu chí/xã; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn năm 2023 trên địa bàn còn thấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc còn có nội dung chưa sâu sát dẫn tới cấp ủy, chính quyền xã, phường, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ theo nghị quyết của đảng bộ các cấp còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực có lúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Tại Kết luận, yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa trong lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc là thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các cấp.

Định kỳ đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo huyện, tổ công tác được phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới.

Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở; chủ động kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để thống nhất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung dung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người thuộc diện phải kê khai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật cán bộ

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên định kỳ lần thứ 29. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ea Kar.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Hầu hết các nội dung tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Chương là tố cáo sai. Tuy nhiên, đồng chí Trần Ngọc Chương cần thận trọng, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo giải quyết tố cáo theo quy định.

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lưu Ngọc Cường (đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 12, thuộc Đảng bộ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian là Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2000 - 2005), Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2004 - 2009, kéo dài đến 2011), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh – tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đồng chí Lưu Ngọc Cường đã vi phạm trong việc giao đất lâm nghiệp cho một số hộ dân không đúng thẩm quyền, đối tượng và hạn mức; tham mưu cho doanh nghiệp thuê đất không đúng quy định của Luật Đất đai.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lưu Ngọc Cường là thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đã đến mức thi hành kỷ luật đảng. 

Do đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 3 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Krông Năng và các đồng chí nêu trên còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân.

Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’gar, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’gar còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế đã chỉ ra.