In bài viết

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1

15:21 - 04/11/2023

(Chinhphu.vn) - Từ năm 2000 đến nay đã có 52 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1 thực hiện kế hoạch, quyết định về giải thể, sáp nhập, tổ chức lại bảo đảm chặt chẽ, giữ vững ổn định về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan) giai đoạn (1999-2023) trong Lực lượng vũ trang Quân khu. 

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, từ năm 1999 đến nay Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai Luật Sĩ quan, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên, kịp thời cụ thể hóa sát đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Sĩ quan và các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện...

Theo đó, trên cơ sở Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1  đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt xác định nội dung cụ thể hóa; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ sĩ quan sát với đặc điểm của Lực lượng vũ trang Quân khu; tổng hợp báo cáo, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể.

Thường xuyên cập nhật những nội dung mới trong thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp gắn với thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện Luật Sĩ quan...

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1- Ảnh 2.

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2000 đến nay đã có 52 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1 thực hiện kế hoạch, quyết định về giải thể, sáp nhập, tổ chức lại bảo đảm chặt chẽ, giữ vững ổn định về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Hằng năm cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tuyển chọn nguồn sĩ quan đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng; gắn chặt giữa đào tạo theo chức vụ với đào tạo nâng cao trình độ học vấn và quy hoạch sử dụng cán bộ. 

Từ năm 2000 đến nay đã xét duyệt, cử đi đào tạo, bồi dưỡng các loại hình hơn 12.400 đồng chí; đến nay tỷ lệ sĩ quan có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 96,1%, sau đại học đạt 3,34% (tăng 1,53% so với năm 2000)...

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Sĩ quan từ năm 1999 đến nay; đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện công tác này...

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1- Ảnh 3.

Về phương hướng, giải pháp thực hiện Luật Sĩ quan thời gian tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, thực hiện nghiêm túc, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội. 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Sĩ quan của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thời gian qua. 

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành; phát huy vai trò trách nhiệm nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ ngành nghiệp vụ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch, tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan các cấp. 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó chú trọng việc quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, sĩ quan theo phân cấp; kết hợp giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với kiểm tra, giám sát của quần chúng và tự quản lý, rèn luyện của cán bộ, sĩ quan...