Lộ trình hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan Công an cấp bậc hàm Thượng tá

21/08/2023 05:21

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ quy định lộ trình hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá gắn với tháng, năm sinh tương ứng.

LỘ TRÌNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CAO NHẤT ĐỐI VỚI NỮ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ CẤP BẬC HÀM THƯỢNG TÁ GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

Thời điểm sinh

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất

Tháng

Năm

 

Tháng

Năm

8

1968

56 tuổi 4 tháng

1

2025

9

1968

56 tuổi 8 tháng

6

2025

10

1968

7

2025

11

1968

8

2025

12

1968

9

2025

1

1969

10

2025

2

1969

11

2025

3

1969

12

2025

4

1969

1

2026

5

1969

57 tuổi

6

2026

6

1969

7

2026

7

1969

8

2026

8

1969

9

2026

9

1969

10

2026

10

1969

11

2026

11

1969

12

2026

12

1969

1

2027

1

1970

57 tuổi 4 tháng

6

2027

2

1970

7

2027

3

1970

8

2027

4

1970

9

2027

5

1970

10

2027

6

1970

11

2027

7

1970

12

2027

8

1970

1

2028

9

1970

57 tuổi 8 tháng

6

2028

10

1970

7

2028

11

1970

8

2028

12

1970

9

2028

1

1971

10

2028

2

1971

11

2028

3

1971

12

2028

4

1971

1

2029

Từ tháng 5/1971 trở đi

58 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 58 tuổi

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi