In bài viết

Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

09:43 - 25/07/2023

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 1.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo điểm nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển (điểm sàn) cho 21 ngành đào tạo từ 15-19 điểm. 8 ngành đào tạo tại cơ sở của trường ở Hải Dương lấy từ 15-17 điểm. 

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển 3.070 sinh viên đại học chính quy.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 3.

Điểm sàn theo ngành Trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 4.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 5.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 các ngành: Sư phạm công nghệ, Sư phạm Tiếng Anh là 19 điểm.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 6.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 7.

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 8.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 9.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 10.


Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 11.

Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2022

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 12.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Ảnh 13.