In bài viết

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chi trả trợ cấp kịp thời, đúng quy định

12:33 - 14/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đảm bảo kịp thời và đúng với quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BNV.

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24 tháng 01 năm 2024.

Nội dung kiến nghị phản ánh: Hiện nay, nhiều cán bộ xã về hưu hưởng chế độ hưu hàng tháng thấp, không đảm bảo đời sống. 

Cử tri đề nghị các cấp quan tâm sớm thực hiện Thông tư 11/2023/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2023/TTBNV ngày 01 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2023/TT-BNV đã quy định “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. 

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đảm bảo kịp thời và đúng với quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BNV. 

Kiến nghị có chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng là cán bộ làm việc lâu năm ở cơ sở

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 1611/BDN ngày 21/11/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri kiến nghị quan tâm có chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng là cán bộ làm việc lâu năm ở cơ sở (trên 20 năm) nhưng hiện mức thu nhập thấp, không đảm bảo trang trải cuộc sống.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ đã quy định cụ thể về chế độ, chính sách (tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng) đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan, đồng bộ với cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 

Đồng thời, tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành (Điều 19 và Điều 40) đã quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định các chính sách thu hút, khuyến khích ngoài quy định chung của Chính phủ (trong đó có chế độ hỗ trợ) đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp thuộc phạm vi quản lý. 

Theo đó, việc hỗ trợ thêm đối với đối tượng là cán bộ làm việc lâu năm ở cơ sở (trên 20 năm) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.