Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp

04/01/2024 13:08

(Chinhphu.vn) - Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 1.

* Đối tượng hưởng chính sách

Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp kí hợp đồng lao động theo quy định.

* Nội dung chính sách

- Trẻ em được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.

- Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thànhphố quyết định. (Xem mức hỗ trợ của các tỉnh/thành phố dưới đây).

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Câu hỏi 1: Trẻ em mầm non được hưởng chính sách trợ cấp cần đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời: Đối tượng hưởng chính sách là trẻ em mầm non, bao gồm cả trẻ em nhà trẻ (03 đến 36 tháng tuổi) và trẻ em mẫu giáo (03 − 05 tuổi), đáp ứng các điều kiện sau:

- Đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, dân lập đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định.

- Có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em (người giám hộ) là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Câu hỏi 2: Mức trợ cấp đối với trẻ mầm non là bao nhiêu và được tính như thế nào?

Trả lời: Trẻ em mầm non thuộc đối tượng đã nêu ở Câu hỏi 1 được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân các tỉnh/ thành phố (tối thiểu là 160.000 đồng/trẻ/tháng). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế,nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Để được hưởng chính sách này, cha mẹ tham khảo bảng chính sách các tỉnh/thành phố hoặc tìm đọc Nghị quyết Hội đồng nhândân các tỉnh/thành phố để biết mức hỗ trợ cụ thể. Số hiệu văn bản Nghị quyết Hội đồng nhân dân các tỉnh / thành phố (dưới đây). Nội dung Nghị quyết có thể tìm thấy trên cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố hoặc cơ quan quản lí về giáo dục của địa phương.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 2.

Câu hỏi 3: Để trẻ em mầm non được hưởng chính sách, cha/mẹ/ngườichăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cần thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời: Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại địa bàn nơi có nhiều lao động (

 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang làm việc.

- Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ hoặc bản sao có chứng thực).

- Nộp hồ sơ nêu trên tới cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nơi trẻ theo học. Số lượng hồ sơ: 01

- Hình thức nộp hồ sơ: Lựa chọn 01 trong 03 hình thức: (1) nộp trực tiếp tại cơ sở giáo dục mầm non; (2) nộp qua bưu điện; (3) nộp trực tuyến. 

- Cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị thực hiện chínhsách đối với trẻ em, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 3.

Câu hỏi 4: Chính sách trợ cấp đối với trẻ được chi trả như thế nào?

Trả lời: Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp.

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Thời gian chi trả thực hiện 02 lần trong năm học: lần 01 chi trả đủ 04 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 02 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 03 hoặc tháng 04 hằng năm.

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kì chi trả tiếp theo.

Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

Câu hỏi 5: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh/huyện có khu công nghiệp nhưng có cha, mẹ là công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpnằm ngoài địa bàn tỉnh/huyện nơi con họ đang học thì có được hưởngchính sách không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, đối tượng được hưởng chính sách là “trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp kí hợp đồng lao động theo quy định”. 

Như vậy, trẻ em có cha/mẹ/người chăm sóc trẻ là công nhân làm việc tại khu công nghiệp bảo đảm các điều kiện theo quy định đều được hưởng chính sách, không phân biệt địa bàn nơi cha/mẹ/người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em làm việc.

Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện thủ tục xác nhận tại nơi công tác và thực hiện thủ tục như hướng dẫn tại Câu hỏi 3.

Câu hỏi 6: Trường hợp trong một gia đình có nhiều trẻ đang học các cơ sở giáo dục mầm non khác nhau thì mức trợ cấp này được tính như thế nào? Tất cả trẻ đều được hưởng trợ cấp hay chỉ đứa trẻ đầu tiên? Ai sẽ là người được lĩnh tiền trợ cấp này? Cha mẹ trẻ có phải trả khoản phí nào khi đề nghị trợ cấp cho trẻ không?

Trả lời: Mức trợ cấp được tính đối với từng trẻ. Vì vậy, một gia đình có nhiều trẻ đang gửi ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đã hướng dẫn tại Câu hỏi 1 thì sẽ được nhận các định mức hỗ trợ tương ứng với số trẻ bảo đảm điều kiện.

Người đứng tên trong đơn đề nghị nhận trợ cấp trong Mẫu số 03 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP sẽ là người được nhận trợ cấp.

Cha mẹ trẻ không phải trả bất kì một khoản phí nào.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 4.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 5.

Chính sách trợ cấp với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp- Ảnh 6.

 

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi