CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ đã được phân cấp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

18:00 - 11/02/2023

(Chinhphu.vn) - Dứt khoát các bộ ngành phải ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong quý I/2023. Các địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, điều phối các sở, ngành khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ đã được phân cấp, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh các nội dung trên tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diễn ra ngày 10/2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: VGP/Hải Minh

Triển khai trương trình mục tiêu quốc gia: Vướng từ thể chế tới nguồn lực

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung báo cáo với Phó Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực.

Báo cáo của các tỉnh Tây Nguyên cho thấy có hai nhóm khó khăn, vướng mắc chính về thể chế và nguồn lực của địa phương.

Về thể chế, một số dự án của các chương trình đang có tiến độ chậm do chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; một số quy định hiện hành chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Về nguồn lực, các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí vốn đối ứng; việc huy động các nguồn vốn thực hiện các chương trình cũng gặp nhiều khó khăn.

Các địa phương kiến nghị vốn sự nghiệp cần được phân bổ theo kế hoạch trung hạn để tạo điều kiện cho địa phương chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương cập nhật về tình hình ban hành những văn bản hướng dẫn còn lại, trực tiếp giải đáp những khó khăn riêng của từng địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 2.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương phải tăng cường học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần cùng cả nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: VGP/Hải Minh

Trong quý I/2023 các bộ ngành phải hoàn tất ban hành văn bản hướng dẫn

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh áp lực giải ngân năm 2023 của cả ba chương trình rất lớn, do vừa phải hoàn thiện hành lang pháp lý cho các chương trình, vừa phải giải ngân cả nguồn vốn của năm 2023 và nguồn vốn còn lại của năm 2022.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; ngay từ chiều nay phải tập trung rà soát những công việc thuộc thẩm quyền của mình để xử lý. Vấn đề nào vượt thẩm quyền thì sớm báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa những bất cập.

Ngay trong quý I/2023, dứt khoát các bộ, ngành Trung ương phải hoàn tất việc ban hành văn bản hướng dẫn; sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi những quy định không phù hợp theo thứ tự ưu tiên, khả thi làm trước, bảo đảm hiệu quả nhất, thực thi nhanh nhất, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các chương trình.

Khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ đã được phân cấp, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Các địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, điều phối các sở, ngành khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ đã được phân cấp, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế rủi ro, sai sót.

Phó Thủ tướng cho rằng, cùng một mặt bằng pháp lý, vẫn có những địa phương có tỉ lệ giải ngân cao. Vì thế, các địa phương phải tăng cường học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần cùng cả nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao trong ba ngày sau khi kết thúc các chuyến khảo sát tại địa phương, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tham mưu cho Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, về những phần việc của các bộ, ngành địa phương kèm theo thời gian phải hoàn thành.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 3.

Đại diện các tỉnh trao đổi tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hải Minh

Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn đặc thù, có ý nghĩa quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh với diện tích rộng lớn, chiếm khoảng 1/6 diện tích cả nước nhưng chỉ có khoảng 6,3 triệu người sinh sống (chiếm tỉ lệ 6% dân số cả nước), trong đó đồng bào người dân tộc thiểu số chiếm 36,5%.

Đời sống nhân dân tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo bình quân năm 2022 của vùng là hơn 8,6%, cao hơn tỉ lệ bình quân của cả nước là 5,2%.

Tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới bình quân của vùng năm 2022 đạt khoảng 52%, thấp hơn bình quân chung của cả nước (khoảng 72%); thu ngân sách còn hạn chế, cần hỗ trợ nhiều từ ngân sách Trung ương.

Trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển cho 5 tỉnh Tây Nguyên là 11.731,505 tỷ đồng, chiếm 11,73% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cho các địa phương trên cả nước.

Với điều kiện nêu trên, việc triển khai thực hiện tốt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, nặng nề và có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân các tỉnh Tây Nguyên./.

Hải Minh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi