CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

18:59 - 12/01/2023

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Ảnh 1.

Chữ ký của đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Trần Hồng Hà

 

Trước đó, ngày 6/1/2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 25/QĐ-CTN và Quyết định số 26/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 5/1/2023 tại Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Hồng Hà và đồng chí Trần Lưu Quang được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Văn phòng Chính phủ giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông trải qua nhiều cương vị từ Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 4/2016 đến nay.

Văn phòng Chính phủ giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ tháng 4/2021), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV./.