CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phê chuẩn nhân sự Ủy viên thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội khóa XV

09:22 - 26/03/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 2 nhân sự giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Phê chuẩn nhân sự Ủy viên thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội khóa XV- Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trịnh Xuân An giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1010/NQ-UBTVQH15 ngày 19/3/2024 phê chuẩn nhân sự Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 1011/NQ/UBTVQH15 ngày 19/3/2024 phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Phê chuẩn nhân sự Ủy viên thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội khóa XV- Ảnh 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, các ông Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Hai Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.