CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

15:42 - 03/08/2023

(Chinhphu.vn) - Năm học 2023-2024, HSSV đóng BHYT 56.700 đồng/tháng, 680.400 đồng/năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên do Nhà nước tổ chức thực hiện, vì sức khỏe, sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, không vì mục đích lợi nhuận.

Mức đóng Bảo hiểm y tế

Mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở hằng tháng (lương cơ sở hiện nay 1.800.000 đồng/tháng).

Năm học 2023-2024, HSSV đóng BHYT 56.700 đồng/tháng, 680.400 đồng/năm.

Khi khám chữa bệnh đúng tuyến: 

HSSV được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

HSSV được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu: 

+ Khám chữa bệnh tại tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

+ Tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (270.000 đồng).

+ Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (10.800.00 đồng).

Khi khám chữa bệnh trái tuyến:

+ HSSV được hưởng 40% chi phí trong phạm vi quyền lợi hưởng đến khi điều trị nội trú tại bệnh viện  tuyến Trung ương.

+ HSSV được hưởng 100% chi phí  trong phạm vi quyền lợi hưởng khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

+ HSSV được hưởng 100% chi phí  trong phạm vi quyền lợi hưởng khi điều trị ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện.

 Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 - Ảnh 1.