CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nhiều hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

06:48 - 29/03/2024

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiều hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng- Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hoặc hộ có đất thu hồi; thân nhân của người có công với cách mạng; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng; lao động thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được Nhà nước hỗ trợ:

1- Học ngoại ngữ; hiểu biết phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động;

2- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động;

3- Vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và việc công nhận trình độ kỹ năng nghề của người lao động giữa Việt Nam với nước tiếp nhận lao động.

Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

Theo dự thảo, đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: (1) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và (2) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. (*)

Dự thảo nêu rõ, các đối tượng sau sẽ được ưu tiên vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

1- Người lao động là người dân tộc thiểu số;

2- Người lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

3- Người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình;

4- Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng;

5- Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

6- Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

7- Người lao động có đất thu hồi;

8- Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.

Đối tượng quy định tại các điểm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 nêu trên sẽ được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn.

Điều kiện vay vốn

Theo dự thảo, người lao động theo quy định (*) nêu trên được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

1- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2- Đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

3- Đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn;

4- Có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật.

Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay và điều kiện bảo đảm tiền vay.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.