CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với công nhân xây dựng

07:37 | 09/09/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường xây dựng.

}