CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Người lao động có được tạm ứng tiền lương trước khi nghỉ Tết?

15:03 - 01/02/2024

(Chinhphu.vn) - Người lao động được thỏa thuận với người sử dụng lao động ứng trước tiền lương để nghỉ Tết mà không bị tính lãi. Nếu ứng tiền lương trước Tết, người lao động có thể đề xuất tạm ứng lương từ 30%, 50%, 70%, 100%...

Người lao động có được tạm ứng tiền lương trước khi nghỉ Tết?- Ảnh 1.

Người lao động được thỏa thuận ứng trước tiền lương để nghỉ Tết mà không bị tính lãi

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được ứng trước lương trong một số trường hợp như tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

Tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc, để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên, nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Như vậy, người lao động được thỏa thuận với người sử dụng lao động ứng trước tiền lương để nghỉ Tết mà không bị tính lãi.

Mức tiền tạm ứng tiền lương

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 97, Điều 101 và khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019, mức tiền tạm ứng tiền lương sẽ theo từng trường hợp tạm ứng.

Cụ thể, tối đa 1 tháng tiền lương trong trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên; khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ khi người lao động nghỉ hằng năm.

Dựa trên khối lượng công việc đã làm trong tháng đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán; 50% tiền lương khi người lao động bị tạm đình chỉ.

Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận thì mức tiền tạm ứng sẽ được thực hiện dựa trên ý chí của người lao động và người sử dụng lao động. Pháp luật không quy định cụ thể mức tiền lương tạm ứng tối đa.

Tạm ứng tiền lương là việc người lao động nhận tiền lương của mình trước thời hạn, không phải là khoản tiền vay nên sẽ không phải chịu bất kỳ lãi suất nào.

Mức tiền lương tạm ứng sẽ dựa trên đề xuất của người lao động, và các yếu tố khác như mức lương hiện hưởng, hoàn cảnh, công việc, thời gian làm việc tại công ty của từng người. 

Nếu ứng tiền lương trước Tết, người lao động có thể đề xuất tạm ứng lương từ 30%, 50%, 70%, 100%...