Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân

12/01/2024 12:44

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân- Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư này đề xuất hướng dẫn thực hiện cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ).

Tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân được phân công kiêm nhiệm tại Quỹ

Dự thảo nêu rõ, cán bộ, công chức thuộc biên chế hội nông dân các cấp được phân công kiêm nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản lý, Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Quỹ được thực hiện xếp lương, trả lương theo quy định tại Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, được hưởng phụ cấp hàng tháng tối đa không quá 01 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ được xếp theo quy định trên.

Mức phụ cấp hàng tháng của cán bộ, công chức được xác định gắn với hiệu quả hoạt động và quy mô nguồn vốn của Quỹ, cụ thể:

Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả dương thì mức phụ cấp tối đa bằng: 1,0 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn trên 500 tỷ đồng; 0,7 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng; 0,5 lần mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nếu Quỹ có nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng.

Đối với Quỹ có chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh của năm trước liền kề đạt kết quả âm thì không thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng.

Dự thảo nêu rõ, Ban Thường vụ Hội nông dân các cấp căn cứ mức phụ cấp tối đa hàng tháng, quyết định mức phụ cấp cụ thể của Quỹ cùng cấp cho phù hợp với thực tế bảo đảm tương quan chung.

Tiền lương, phụ cấp cán bộ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động

Theo dự thảo, cán bộ được Quỹ tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động gồm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Quỹ xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. 

Bên cạnh đó, được trả lương căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

Thang lương, bảng lương do Quỹ xây dựng phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công khai tại Quỹ trước khi ban hành.

Phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ, công chức được phân công tham gia quản lý Quỹ và thành viên Ban kiểm soát Quỹ

Dự thảo nêu rõ, cán bộ, công chức thuộc cơ quan nhà nước được phân công tham gia Hội đồng quản lý Quỹ cấp tỉnh/huyện và cán bộ thuộc Hội nông dân được phân công tham gia Ban kiểm soát Quỹ các cấp được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024. Trước đó nhiều trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi