CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ngày đầu giao dịch lô lẻ: Hơn 1,3 triệu chứng khoán được khớp lệnh

12:05 - 14/09/2022

(Chinhphu.vn) - Tổng lệnh đặt giao dịch lô lẻ là 190.671 lệnh, chiếm khoảng 22% tổng lệnh đặt toàn thị trường. Tỷ lệ khớp lệnh của giao dịch lô lẻ là 37,44% với khối lượng hơn 1,3 triệu chứng khoán.

Ngày đầu giao dịch lô lẻ: Hơn 1,3 triệu chứng khoán được khớp lệnh - Ảnh 1.

Giao dịch lô lẻ ổn định và thông suốt trong ngày đầu tiên áp dụng. Ảnh: T.L

Hệ thống giao dịch chứng khoán lô lẻ hoạt động ổn định và thông suốt

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã thực hiện áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ bắt đầu từ thứ hai, ngày 12/9/2022.

Trong ngày đầu tiên áp dụng, hệ thống giao dịch chứng khoán lô lẻ trên HOSE ghi nhận hoạt động ổn định và thông suốt. 

Theo đó, kết quả giao dịch chứng khoán lô lẻ như sau: Tổng lệnh đặt giao dịch lô lẻ là 190.671 lệnh, chiếm khoảng 22% tổng lệnh đặt toàn thị trường. 

Tỷ lệ khớp lệnh của giao dịch lô lẻ là 37,44% với khối lượng hơn 1,3 triệu chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán 

Theo đại diện của HOSE, việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán như: Dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán...

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. 

Hiện nay, giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể:

+ Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30

+ Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00./.