CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Năm 2022 cả nước khởi công 19 dự án nhà ở xã hội

16:26 - 26/12/2022

(Chinhphu.vn) - Theo Báo cáo tổng kết năm 2022 của Bộ Xây dựng, trong năm 2022 tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 19 dự án với khoảng 33.194 căn có tổng diện tích xây dựng khoảng 1,8 triệu m².

Năm 2022 cả nước khởi công 19 dự án nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Năm 2022 cả nước khởi công 19 dự án nhà ở xã hội

Trong đó, nhà ở xã hội (NƠXH) có 16 dự án quy mô 33.194 căn, cụ thể tỉnh Bình Dương có 05 dự án với 20.978 căn; tỉnh Kiên Giang 01 dự án với 765 căn; tỉnh Hà Nam 01 dự án với 564 căn; tỉnh Quảng Ninh 02 dự án với 1.903 căn; TPHCM có 04 dự án với 2.444 căn; tỉnh Thanh Hóa có 01 dự án với 3.000 căn; tỉnh Quảng Trị có 01 dự án với 180 căn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 01 dự án với 97 căn.

Đối với nhà ở công nhân, có 03 dự án quy mô 3.360 căn, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 01 dự án với 1.000 căn, đáp ứng 5.500 chỗ ở; tỉnh Bắc Ninh có 01 dự án với 2.000 căn, đáp ứng 11.000 chỗ ở; TPHCM có 01 dự án, với 360 căn, đáp ứng 1.000 chỗ ở.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến nay trên cả nước đã hoàn thành 301 dự án NƠXH khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7,7 triệu m².

Đang tiếp tục triển khai 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m², trong đó có 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ đang thực hiện thủ tục đầu tư và có 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ đang đầu tư xây dựng.

Thành phố Hà Nội với 33.666 căn/38 dự án đang làm thủ tục; 6.634 căn/05 dự án đang xây dựng; TPHCM với 8.975căn/11 dự án đang làm thủ tục; 45.385 căn/38 dự án đang xây dựng; TP.Đà Nẵng với 1.135 căn/02 dự án đang làm thủ tục; 2.691căn/03 dự án đang xây dựng; 2.129 căn/01 dự án đang xây dựng; tỉnh Quảng Ninh với 6.620 căn/08 dự án đang làm thủ tục; 1.000 căn/01 dự án đang xây dựng; 2.997 căn/04 dự án đang xây dựng; tỉnh Bình Dương với 66.119 căn/42 dự án đang làm thủ tục; 26.400 căn/06 dự án đang xây dựng; tỉnh Đồng Nai với 3.951 căn/12 dự án đang làm thủ tục; 14.285 căn/14 dự án đang xây dựng.

Xây dựng cơ chế, chính sách khích phát triển NƠXH, nhà ở thương mại giá phù hợp

Theo kế hoạch năm 2023, Bộ Xây dựng tiếp tục chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ ban hành Nghị đinh hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, NƠXH và khu đô thị.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp, chú trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như, NƠXH, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm việc với một số địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ NƠXH, nhà ở công nhân.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân./.