CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

16:12 | 27/02/2024

(Chinhphu.vn) - Toàn văn dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng dự thảo, đang được xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

}