CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mức phạt tiền với hành vi vi phạm về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

23:34 - 16/03/2023

(Chinhphu.vn) - Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Chậm gửi kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến 30 ngày sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng

Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước đến 30 ngày so với thời hạn yêu cầu của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Thực hiện không đầy đủ một trong những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong khi có điều kiện thi hành;

+ Chậm gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước từ trên 30 ngày đến 60 ngày so với thời hạn yêu cầu của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán.

Báo cáo sai sự thật về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán bị phạt đến 30 triệu đồng

 Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Báo cáo sai sự thật về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

+ Từ chối hoặc chậm gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước từ trên 60 ngày trở lên so với thời hạn yêu cầu của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán.

 Đối với hành vi không thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong khi có điều kiện thi hành bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng.