CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ 1/5/2023, giải trình không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán sẽ bị phạt tiền

22:44 - 16/03/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15, hành vi trả lời và giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán.

Trả lời và giải trình không kịp thời các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán bị phạt đến 10 triệu đồng

Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi trả lời và giải trình không kịp thời các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

 Đối với hành vi trả lời và giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

 Từ chối trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán bị phạt đến 40 triệu đồng

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

Đối với hành vi từ chối trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

 Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác đối với hành vi nêu trên.

Không ký biên bản kiểm toán bị phạt đến 20 triệu đồng

Pháp lệnh nêu rõ, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi không ký biên bản kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đối với hành vi không chấp hành quyết định của kiểm toán bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.