Miễn nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cho thôi chức vụ 6 Giám đốc Sở

08/07/2024 11:29

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thống nhất về công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp lại đối với cán bộ sau kỷ luật.

Miễn nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cho thôi chức vụ 6 Giám đốc Sở

Theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 21/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ký thì địa phương này thực hiện miễn nhiệm, cho thôi chức vụ và điều chuyển hàng loạt cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất điều động, bổ nhiệm Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Việt Cường giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Bá Huy, điều chuyển sang công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Bá Huy sẽ do Trưởng Ban Dân vận phân công.

Ông Nguyễn Xuân Quang thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Ngô Hữu Mai được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với ông Lê Văn Kiên.

Đồng thời điều động, phân công ông Lê Văn Kiên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Độ thôi chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được điều động phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Phương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo và được điều động phân công giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Vinh thôi chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Bá Hiến thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Lô, được điều động, phân công giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Vĩnh Phúc.

Ông Trần Quang Ngọc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, được điều động, phân công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
Cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định đối với ông Nguyễn Đức Tài. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đức Tài sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo

Trước đó, trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm nguyên tắc tự phê bình, phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện; một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, kê khai tài sản cá nhân không trung thực, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các đồng chí: 

- Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Lê Duy Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phạm Hoàng Anh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (đã bị Khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự).

Và các đồng chí: 

- Trần Văn Vinh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Nguyễn Văn Trì, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đinh Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; 

- Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Nguyễn Kim Khải, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Khổng Sơn Trường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Nguyễn Kim Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Nguyễn Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Đỗ Hữu Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trần Gia Long, Nguyễn Bá Hiến; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đỗ Đình Việt, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Bùi Minh Hồng, Nguyễn Công Lộc, Nguyễn Xuân Phương; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng,

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Nguyễn Bá Huy, Đinh Ngọc Khoa, Vũ Chí Giang, Nguyễn Kim Khải, Lê Văn Kiên, Khổng Sơn Trường, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Tài, Đỗ Hữu Vinh, Trần Gia Long, Nguyễn Bá Hiến, Nguyễn Văn Độ, Đỗ Đình Việt, Bùi Minh Hồng, Nguyễn Công Lộc, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Bắc.

Kỷ luật Khiển trách: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các đồng chí: Trần Văn Vinh, Nguyễn Trung Hải, Phan Thế Huy, Lê Văn Phúc.

UBKT Trung ương đề nghị: Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

UBKT Trung ương yêu cầu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên theo kết luận của UBKT Trung ương. 

UBKT Trung ương tiếp tục xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên khác có liên quan.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi