CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn: Cần số liệu thống kê cụ thể, thuyết phục

11:52 | 28/03/2024

(Chinhphu.vn) - Để có cơ sở và đảm bảo tính thuyết phục trong việc quy định “cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, cần có thống kê số liệu cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận.

}