CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Triển khai kết luận của UBKT Trung ương: Kỷ luật Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

07:15 - 17/05/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kỷ luật 1 đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai.

Kỷ luật Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 34. Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. 

Kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Sở Tài nguyên và Môi trường xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đất đai theo Thông báo số 314-TB/UBKTTW, ngày 25/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và trong việc triển khai thực hiện dự án công nghệ thông tin theo Kết luận số 14/KL-TTr, ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai; nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật. 

Vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản lý, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm về đất đai

Kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Huỳnh Minh Sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trịnh Hữu Tùng, Đảng ủy viên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về trách nhiệm có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Thông báo số 314-TB/UBKTTW, ngày 25/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Huỳnh Minh Sở và đồng chí Trịnh Hữu Tùng chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc ký và tham mưu ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu A - Dự án Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đak Đoa; Dự án Tổ hợp Khách sạn, Hội nghị và Thương mại 5 sao, Khu nhà phố Thương mại FLC Pleiku Centre Point; ký phiếu chuyển thông tin địa chính Dự án Nhà máy Điện gió phát triển miền núi và dự án Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên, vi phạm pháp luật về đất đai.

Những vi phạm của các đồng chí nêu trên gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Minh Sở và đồng chí Trịnh Hữu Tùng.

Kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Phạm Duy Du, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở; Nguyễn Đình Thanh Trí, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Nguyễn Thị Diễm Tình, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Thống kê về trách nhiệm có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Kết luận số 14/KL-TTr, ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: Các đồng chí: Phạm Duy Du, Nguyễn Đình Thanh Trí, Nguyễn Thị Diễm Tình chịu trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc triển khai và tham mưu triển khai thực hiện dự án công nghệ thông tin theo Kết luận số 14/KL-TTr, ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh.

Những vi phạm của các đồng chí nêu trên gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Phạm Duy Du, Nguyễn Đình Thanh Trí, Nguyễn Thị Diễm Tình.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét, kết luận một số công việc thuộc thẩm quyền./.