Kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng; cách chức, khai trừ 23 đảng viên

27/01/2024 06:38

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh Cà Mau đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 205 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 136, cảnh cáo 46, cách chức 07, khai trừ 16.

Kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng; cách chức, khai trừ 23 đảng viên- Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Kỷ luật 205 đảng viên

Ngày 25/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 nêu rõ: Năm 2023 số cuộc kiểm tra, giám sát tăng, một số đơn vị trước đây ít thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhưng năm 2023 đã thực hiện được một số cuộc; nhiều UBKT huyện ủy đã thực hiện được việc cung cấp thông tin kỳ họp của UBKT trên báo đài ở địa phương, đây là tính hiệu rất tích cực.

Trong năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 437 tổ chức đảng và 846 đảng viên, giám sát chuyên đề 293 tổ chức đảng và 505 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát, kết luận có 24 tổ chức và 30 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, phải kỷ luật 02 đảng viên. 

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng và 22 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 188 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng 87 tổ chức đảng; kiểm tra thu, chi tài chính 15 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 148 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 245 tổ chức đảng và 240 đảng viên. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 205 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 136, cảnh cáo 46, cách chức 07, khai trừ 16. 

Nội dung vi phạm chủ yếu: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tại hội nghị có 08 lượt ý kiến phát biểu thảo luận việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát về thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc quản lý sử dụng đất đai; kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý…

Kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng; cách chức, khai trừ 23 đảng viên- Ảnh 2.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đổi mới nội dung kiểm tra, giám sát trên tất cả lĩnh vực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh; năm 2023 khối lượng công việc của UBKT các cấp rất nhiều, trong đó có phát sinh một số nhiệm vụ do UBKT Trung ương giao như liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã giao UBKT Tỉnh ủy nắm tình hình một số đơn thư nặc danh và qua đó kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. 

UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy định, quy chế, quy trình có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện; thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2023. 

Tuy nhiên, bên cạnh còn những hạn chế: Cấp ủy, UBKT một vài nơi tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; nội dung kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm; công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên của một số nơi chưa thường xuyên, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm; tình hình đảng viên vi phạm bị kỷ luật và đơn thư tố cáo phải giải quyết tăng so với năm 2022; cơ cấu thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát cũng cần lựa chọn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Thành Ngại đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện các sai phạm để tiến hành kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm; đổi mới nội dung kiểm tra, giám sát trên tất cả lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, nhằm cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm xảy ra.

Kết luận kiểm tra, giám sát phải khách quan, chính xác, công tâm, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, không được quy chụp; tránh xảy ra trường hợp cùng nội dung mức độ vi phạm nhưng có nơi xử lý nghiêm, có nơi xử lý chưa quyết liệt. 

Quan tâm công tác cán bộ Ngành Kiểm tra, chọn người về công tác kiểm tra phải hết sức kỹ càng, phải am hiểu toàn diện, có phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu; kể cả những đồng chí đang làm công tác kiểm tra nếu bản thân thấy chưa phù hợp, chưa đạt yêu cầu nên mạnh dạn xin ra khỏi ngành./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi