CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khi nào người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở mới?

05:59 - 10/07/2023

(Chinhphu.vn) - Để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023, khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

Khi nào người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở mới? - Ảnh 1.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Thông báo nêu rõ, ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/2022).

Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. (Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023).

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, sau khi thực hiện điều chỉnh theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023.

Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

Riêng đối với những người có Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội thời điểm hưởng từ 01/7/2023 đã thực hiện tính lương cơ sở 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.