CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án Chương trình phục hồi, phát triển KTXH lĩnh vực y tế

09:28 - 12/07/2022

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án Chương trình phục hồi, phát triển KTXH lĩnh vực y tế - Ảnh 1.

Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án Chương trình phục hồi, phát triển KTXH lĩnh vực y tế

Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các cơ quan liên quan; khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2022.