CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Các trường hợp phải sử dụng khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng

12:28 - 14/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.