CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Huy động trí tuệ, tâm huyết toàn quân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

08:25 - 31/01/2023

(Chinhphu.vn) - Huy động trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn quân và tạo không gian, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nguồn lực phát triển của đất nước.

Huy động trí tuệ, tâm huyết toàn quân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Huy động trí tuệ, tâm huyết trong toàn quân tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn quân và tạo không gian, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-BQP tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31-12-2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn quân và tạo không gian, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nguồn lực phát triển của đất nước.

Bộ Quốc phòng yêu cầu, việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân; phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện, bảo đảm đúng mục đích và tiến độ đề ra, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình lấy ý kiến. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp...

Nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung lấy ý kiến gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Bên cạnh đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Về hình thức lấy ý kiến, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quyền và báo cáo bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế và qua hộp thư điện tử: hanght_c23@mail.bqp). 

Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn; hoặc thông qua các cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Thời gian lấy ý kiến trong Bộ Quốc phòng về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc vào ngày 15/2/2023. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi văn bản báo cáo về Bộ Quốc phòng trước ngày 20/2/2023.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi