CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hỗ trợ lãi suất 2%: Thêm 11 dự án NƠXH đủ điều kiện vay vốn

08:20 - 20/08/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa có công văn 3311/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2) đủ điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Theo đó, ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 06/7/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2464/BXD-QLN công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay (đợt 1).

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày 16/8/2022 và rà soát điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/5/2022, Bộ Xây dựng công bố danh mục (đợt 2) với 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất (TP Hồ Chí Minh, Bình Định) với quy mô 7.904 căn hộ, tổng mức đầu tư 9.646 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 4.345 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án, việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất (nếu có) liên quan đến dự án được đề xuất.

Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và thông báo đến các Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.