CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

18:58 - 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Kiên,

 Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. 

Đồng thời, tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả, ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.