CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Dự thảo Luật BHXH gồm 9 chương, 133 điều

10:41 - 03/03/2023

(Chinhphu.vn) – Về bố cục, dự thảo Luật BHXH đưa ra lấy ý kiến gồm 9 chương, 133 điều (Luật BHXH 2014 gồm 9 chương, 125 điều).

Dự thảo Luật BHXH gồm 9 chương, 133 điều - Ảnh 1.

Cụ thể, dự thảo Luật BHXH gồm 9 chương, 133 điều như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm 7 điều (Từ Điều 1 đến Điều 7).

Chương II. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội và quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với bảo hiểm xã hội, gồm 17 điều (Từ Điều 8 đến Điều 24).

Chương III. Trợ cấp hưu trí xã hội, gồm 6 điều (Từ Điều 25 đến Điều 30).

Chương IV. Đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, gồm 14 điều (Từ Điều 31 đến Điều 44).

Chương V. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm 55 điều (Từ Điều 45 đến Điều 98).

Chương VI. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, gồm 22 điều (Từ Điều 99 đến Điều 120).

Chương VII. Quỹ bảo hiểm xã hội, gồm 6 điều (Từ Điều 121 đến Điều 126).

Chương VIII. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, gồm 5 điều (Từ Điều 127 đến Điều 131).

Chương IX. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Từ Điều đến Điều 132 đến Điều 133).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây