CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nam Định hoàn thành bố trí Điều tra viên ở Công an cấp xã

16:34 | 15/12/2023

(Chinhphu.vn) - Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành 100% việc bố trí Điều tra viên ở Công an cấp xã, vượt mục tiêu trước 05 tháng so với tiến độ của Bộ Công an đã đề ra.

}