CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

07:36 - 29/03/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Trần Quang.

Thực hiện các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN, Giám đốc Sở NN-PTNT và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm:

 Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Trần Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng khẳng định, công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng nhằm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việc bổ nhiệm, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay là một bước sắp xếp, chuẩn bị quan trọng về nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trần Quang.

Nắm bắt sâu sắc, toàn diện nội dung, mục tiêu, yêu cầu công tác mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đồng chí: Nguyễn Trần Quang, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Hoài Nam là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Vì vậy, đồng chí mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kiến thức, năng lực chuyên môn ở những vị trí công tác đã đảm nhận, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt sâu sắc, toàn diện nội dung, mục tiêu, yêu cầu công tác mới để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Quốc Tuấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Trần Quang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức của sở, qua đó, tạo sự đột phá trong lĩnh vực KH-CN, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới.
Phát biểu chúc mừng đồng chí Giám đốc Sở NN-PTNT Trần Quốc Tuấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí trên cương vị Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh đã cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 5.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp -PTNT Quảng Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tuấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lĩnh vực NN-PTNT hết sức quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh. Vì vậy, trên cương vị Giám đốc Sở NN-PTNT, đồng chí Trần Quốc Tuấn cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của sở chủ động nghiên cứu, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của tỉnh, những mục tiêu của ngành nông nghiệp để tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo sự đột phá cho lĩnh vực NN-PTNT.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 6.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Hoài Nam.

Tại hội nghị công bố và trao quyết định cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Hoài Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đồng chí Nguyễn Hoài Nam đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng, giao phó.
Đồng thời mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Hoài Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực chuyên môn, bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 7.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Hoài Nam.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng, giao trọng trách, nhiệm vụ công tác mới.
Đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của bản thân để cùng với tập thể các đơn vị nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 8.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Nam.